Dr. Erdem Özel

Transaortik Valv İmplantasyonu (TAVI)

Hayatı tehdit eden en önemli kalp hastalıklarının başında gelen ciddi aort kapak darlıklarına artık açık ameliyata gerek kalmadan kasıktan girişim yolu ile kapak yerleştirme işlemi (TAVI) yapılabilmektedir. Özellikle genel durumu açık cerrahiyi kaldıramayacak hastalarımızda uygulanan bu yöntem, son 10 yılda kardiyoloji alanındaki en önemli ve devrimsel gelişme kabul edilmektedir.