Dr. Erdem Özel

Kalp Üfürümü Nedir?

Kalbinizin sesini dinliyoruz!

Doktorunuzun kalbinizi dinlerken gerçekten ne duymaya çalıştığını hiç merak ettiniz mi?

Kalbinizi dikkatli bir biçimde dinlemek bize çok değerli bilgiler verir.
Kalp sesinizi oluşturan şey kalp kapakçıklarınızın kapanırken çıkardıkları sestir. Ama bazen anormal sesler duyulur. Bu hışırtı ya da vınlama şeklindeki sesler kalp üfürümü olarak adlandırılır.

İyi haber ! Kalbinizdeki üfürümler özellikle de çocuklardaki üfürümler genellikle zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Çocukların yaklaşık yarısında büyüdükçe kaybolacak olan masum üfürümler duyulur.

Erişkinlerde de masum üfürümler özellikle 50 yaş üstünde duyulabilir. Ateş yüksekliği yada gebelik gibi durumlarda kalpte bir sorun olmadan sadece kan akımının artışına bağlı masum üfürümler olur.

Kalp üfürümlerinin bazıları ise altta yatan bir sorunun belirtisi olabilir. Çocuklarda kalpteki bir delik anormal üfürüme neden olabilir .

Erişkinlerde ise anormal üfürümlerin en sık nedeni kanı yönlendiren kalp kapakçıklarındaki hasardır. Bir hastalık yada enfeksiyon ya da yaşa bağlı değişiklikler kalp kapakçığınıza hasar verdiğinde kapak gerektiği gibi kapanmayıp kaçak meydana gelir ya da kapak daralır ve yeteri kan geçişine izin vermez. Bütün bunlar anormal üfürümlere neden olur.

Bazı üfürümler de kapaktan bağımsız olarak kalp kasının anormal bir biçimde kalınlaşması ve kan akımını bozması yüzünden olur.

Bizler üfürüm duyduğumuzda üfürümün şiddeti, kalbinizin neresinden kaynaklandığı ve ne tip bir ses olduğundan yola çıkarak size bunun masum bir üfürüm mü ya da tetkik edilmesi gereken anormal bir üfürüm mü olduğunu söyleriz. Aynı zamanda eşlik eden nefes darlığı, bayılma, anormal kalp atışı ya da vücutta ödem gibi belirtileri de sorgularız.

2.post:

Kalpte üfürüm önlenebilir mi?

Üfürüm ile ilgili yapılacak incelemeler neler?

Üfürümün nedenini ortaya koymak için elektrokardiyografi (kalp şeridi), ekokardiyografi (kalp ultrasonu), akciğer filmi ve gerekirse kalp kataterizasyonu yapabiliriz.

Eğer üfürüm masum ise tedaviye ihtiyaç yoktur.

Eğer üfürüm anormal ise altta yatan hastalığa bağlı ilaç tedavisi yada cerrahi müdahale gerekebilir. Bütün anormal üfürümlerin de tedavi edilmesine gerek yoktur. Eğer üfürüm herhangi bir şikayet ya da belirtiye neden olmuyorsa çoğunlukla tedavi vermeden durumunuzu takip ederiz.

Üfürüm önlenebilir mi?

Çoğu üfürüm masumdur ve bunu önlemek ya da ortaya çıkmasını engellemek hastanın elin de değil. Anormal üfürümlerin bir çoğunun için yapılabilecek bir şey yoktur. Bunlar genelde ortaya çıkan bir enfeksiyona ya da ailesel hastalıklara bağlı olur. Yapabileceğiniz şey kalbiniz ile ilgili sağlıklı yaşam önerilerine uymaktır.

Prof. Dr. Erdem Özel

Prof. Dr. Erdem Özel

Kardiyoloji Uzmanı

Son Bloglar

Sosyal Medyamız